Dansk date Hvidovre

Use our PPC experts to help drive relevant enquiries through to your profile – cost effective, managed and GUARANTEED.

dansk date Hvidovre

I starten var det skræmmende at have det ansvar, men vi voksede med opgaven og lærte utroligt meget,” siger Camilla Kjeldgaard Jørgensen.I det hele taget kan vi bidrage med viden om god praksis og organisering,” siger hun.”Jeg tror faktisk, at jeg har lært mere af dem end de har lært af mig.I begyndelsen fatter du ganske enkelt ikke, at et hospital kan fungere, som det gør på Zanzibar.Siden opstarten af projektet i oktober-måned har Hvidovre Hospital sendt fysioterapeuter til Mnazi Mmoja Hospital påZanzibar.Fysioterapeuterne er af sted 3 måneder ad gangen, og deres opgave er at deltage i den daglige drift og udvikle fysioterapien på hospitalet.

Dansk date Hvidovre

De ville gerne have vores hjælp til at udvikle hospitalets fysioterapi, så hospitalet kan blive et klinisk praktiksted for fysioterapeuter,” forklarer Jette Christensen, der er ledende terapeut i Fysio- og Ergoterapien.”Ambitionen er, at Zanzibar kan få etableret en fysioterapeut-uddannelse, så indbyggere ikke længere behøver videreuddanne sig langt væk hjemmefra.Det er et forsøg på at modvirke hjerneflugten fra Zanzibar," siger Jette Christensen.Man står ofte og mangler hospitalsudstyr af den ene eller anden art.Men efterhånden lærer man at blive mere og mere opfindsom, og man begynder at arbejde med de få ting, man kan få fat i,” siger fysioterapeut Camilla Kjeldgaard Jørgensen, der også har været på Zanzibar.”Som fysioterapeut kom vi meget mere i frontlinjen.Og mødet med patienterne kan mildest talt være overvældende.

På Zanzibar dør folk af sygdomme, som de ikke ville dø af, hvis de boede i Danmark,” siger Anne-Sofie Rendbæk Muusmann og tilføjer:”Vi blev ofte chokerede over at se folk, der mere eller mindre var blevet overladt til sig selv, fordi man ikke kunne tilbyde den rigtige behandling.Formålet med undervisning i dansk som andetsprog er at udvikle tosprogede elevers danske sprog sådan, at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk.Undervisningen i dansk som andetsprog skal: Alle børn, der ikke har et sprog, som svarer til børn på samme alder, tilbydes inden skolestart at få deres sprog vurderet. Hvilken støtte barnet har brug for kan en individuel vurdering give et billede af. With more than 5 million companies and 60 search criteria, our global B2B database, Easy Business, will help you find the right customer leads and marketing lists.Find out more Easy List Need help with finding prospects?

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *